• නැගෙනහිර හෑරීම
  • නැගෙනහිර හෑරීම

අපි ගැන

අපේ සමාගම

Jiangsu East Marine Industrial Co., Ltd (East Marine) යනු ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා සීමාසහිත Jiangsu Huashen විශේෂ රබර් නිෂ්පාදන සමාගමෙහි අනුබද්ධිත ආයතනයකි.

අපගේ කණ්ඩායමට අක්වෙරළ කර්මාන්තයට උපකරණ සැපයීම සඳහා වසර 10ක දීර්ඝ අත්දැකීම් ඇත.

"ගුණාත්මකභාවය, විශ්වසනීයත්වය, වෘත්තීය" අපගේ මූලික වටිනාකම් වේ.

 

නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළ

අපගේ ප්‍රධාන වෙලඳපොලවල් ආසියාව, යුරෝපය, ඇමරිකාව, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු ප්‍රදේශ සම්බන්ධ වේ.

නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළ1

අපගේ සේවාව

මුල් අදියරේදී නිෂ්පාදන උපදේශනය, තේරීම, සැලසුම් කිරීම සහ උපුටා දැක්වීම් ලබා දීම.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී, නිෂ්පාදන ප්‍රගතිය සහ නිෂ්පාදන පරීක්ෂාව නියමිත වේලාවට යාවත්කාලීන කරන්න.

නිෂ්පාදන භාරදීමෙන් පසු ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය ලබා දෙන්න.

අපගේ සහතික

CCS, DNV-GL, BV, ABS සහ CE සහතික

BV වායුමය රබර් ෆෙන්ඩර් පරීක්ෂාව

BV වායුමය රබර් ෆෙන්ඩර් පරීක්ෂාව

DNV GL

DNV GL

පාවෙන හෝස් CCS පරීක්ෂණ සහතිකය

පාවෙන හෝස් CCS පරීක්ෂණ සහතිකය

චූෂණ හෝස් CCS පරීක්ෂණ සහතිකය

චූෂණ හෝස් CCS පරීක්ෂණ සහතිකය